Chính sách và điều khoản

Quý khách vui lòng đọc kỹ nội dung quy định về chương trình LOTTE L-point. Nội dung được soạn thảo bao gồm: quyền và nghĩa vụ của thành viên LOTTE.vn khi tham gia tích và sử dụng điểm từ L-point.

Khi quý khách đồng ý tham gia chương trình này, đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý với toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và quy định từ LOTTE.vn cũng như các quy định và điều khoản từ các công ty thành viên cung cấp dịch vụ “L-point”.

Chương trình tích lũy L-point do LOTTE.vn và công ty LOTTE Member cung cấp.

LOTTE.vn và LOTTE Member có quyền thay đổi/hủy bỏ các quy định điều khoản của chương trình bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Chương Trình LOTTE.vn L-point (sau đây gọi là Chương trình L-point) cho phép khách hàng tích lũy được điểm thưởng ("L-Point") trên số tiền mua sắm tại LOTTE.vn (chi tiết được mô tả ở phần 3 dưới đây) khi sử dụng tài khoản thành viên của quý khách để mua sắm tại LOTTE.vn. Sau đó có thể sử dụng L-Point để tiếp tục mua sắm và thanh toán cho các đơn hàng sau tại LOTTE.vn.

Những điều khoản của Chương trình L-Point riêng biệt và độc lập với các thỏa thuận khác của LOTTE.vn với khách hàng. Những điều khoản của Chương trình L-point được dùng để điều chỉnh việc tích lũy và/hoặc sử dụng L-point của khách hàng khi mua sắm tại LOTTE.vn. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các Điều khoản Chương trình L-point và Thỏa thuận với quý khách, những Điều khoản Chương trình L-point sẽ kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến Chương trình L-point.

Tất cả Quy tắc Chương trình L-point được áp dụng cho thành viên LOTTE.vn gồm: Ưu đãi, tỉ lệ quy đổi, trạng thái L-point, và các lợi ích khác. Các thành viên phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách và thủ tục của LOTTE.vn.

Chương trình L-point do LOTTE.vn & LOTTE Member cung cấp. Vì vậy, LOTTE.vn hoặc/và có quyền chấm dứt chương trình hoặc thay đổi các điều khoản chương trình, lợi ích, điều kiện tham gia hoặc hạn mức điểm, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào và sẽ có thông báo đến quý khách.

Quý khách được tự động ghi danh vào Chương trình L-point khi trở thành thành viên LOTTE.vn.

L-point tích lũy không có hạn sử dụng tính từ ngày khách hàng nhận được L-point trong tài khoản. Khi xảy ra trường hợp đi ngược lại với Điều khoản Chương trình, LOTTE.vn có quyền phê duyệt, từ chối hoặc rút quyền tham gia Chương trình cho bất kỳ cá nhân vì bất kỳ lý do nào, không phân biệt đối xử.

"Sự tham gia" bao gồm L-point tích lũy, quy đổi L-point và mọi lợi ích khác liên quan đến Chương trình L-point.

Quý khách sẽ tích lũy L-point cho giá trị thanh toán cuối cùng của mỗi đơn hàng mua tại LOTTE.vn. Tỷ lệ tích lũy có thể thay đổi theo từng thời điểm nhất định tuy nhiên sẽ được cập nhật cụ thể cho khách hàng

Tất cả giao dịch về L-point được tính trên các đơn hàng tại website www.lottte.vn.

Đơn hàng được tính để tích lũy L-point là giao dịch mua (hàng hóa/dịch vụ) của thành viên LOTTE.vn, không bao gồm thuế và phí xử lý (nếu có), phí vận chuyển, sau khi đã trừ đi điều chỉnh tín dụng và được làm tròn đến đơn vị ngàn đồng (VNĐ).

Một đồng tích lũy tương ứng với 1 điểm L-point.

L-point cho đơn hàng sẽ được cộng vào tài khoản của quý khách. Trong trường hợp có thay đổi liên quan đến giá trị đơn hàng (tăng hoặc giảm) LOTTE.vn sẽ tiến hành điều chỉnh (tăng hoặc giảm) số L-point tương ứng trong tài khoản của quý khách.

L-point sẽ được cộng vào tài khoản sau tối đa 15 ngày kể từ khi quý khách nhận được hàng. Khi xảy ra trường hợp đổi trả hàng thì L-point được sẽ được điều chỉnh tương ứng với giá trị thay đổi của đơn hàng (trừ đi hoặc cộng thêm)

Không giới hạn số lượng tích lũy L-point tối đa trên một giao dịch đơn hàng.

LOTTE.vn từ chối cộng L-point khi khách hàng có hành vi vi phạm quy định của chương trình hoặc khách hàng có hành vi mua đi bán lại các sản phẩm từ LOTTE.vn.

Quý khách có thể sử dụng L-point cho giá trị thanh toán cuối cùng của mỗi đơn hàng mua tại LOTTE.vn.

Quý khách phải có tích lũy ít nhất 10,000 điểm trong tài khoản L-point trước khi được sử dụng để thanh toán cho đơn hàng.

Đơn hàng sử dụng L-point là giao dịch mua (hàng hóa/dịch vụ) của thành viên LOTTE.vn, đã bao gồm thuế và phí xử lý (nếu có), phí vận chuyển, sau khi đã trừ đi điều chỉnh tín dụng và được làm tròn đến đơn vị ngàn đồng (VNĐ). Mỗi điểm L-point được sử dụng tương ứng với 1VND.

Đối với chương trình khuyến mại

LOTTE sẽ thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mại đặc biệt để quý khách có thể tích lũy L-point nhiều hơn. Điều khoản và điều kiện cho chương trình khuyến mại đặc biệt sẽ được công bố tại thời điểm diễn ra chương trình.

VD: Nhân đôi L-point khi mua hàng tại LOTTE.vn khi thanh toán bằng thẻ tín dụng...

Quý khách vui lòng kiểm tra điều khoản và điều kiện trước khi tham gia chương trình để hiểu rõ điều kiện quan trọng hoặc hạn chế (nếu có).

VD: Hạn chế về tích L-point hoặc loại trừ tích L-point với một số trường hợp.

Quý khách cần cung cấp và duy trì một địa chỉ e-mail hợp lệ để nhận được thông tin khuyến mãi. Thông tin khuyến mãi đặc biệt có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Đối với khuyến mại đặc biệt có yêu cầu kèm theo như: Đăng ký tham gia, cung cấp thông tin cá nhân khi đăng nhập/ đăng ký, khoảng thời gian phải đăng ký để có thể nhận được khuyến mãi;… quý khách cần thực hiện theo đúng yêu cầu để có đủ điều kiện nhận thêm L-point. L-point có thể gửi trả trễ hơn thời gian quy định tùy theo quyết định của LOTTE.vn

Điểm L-point được tích lũy có thời hạn sử dụng là 2 năm.

Tuy nhiên, nếu quý khách cố tình thực hiện các hành vi vi phạm như chuyển L-point, bán hoặc cố gắng để bán L-point, LOTTE.vn sẽ tiến hành hủy bỏ L-point không sử dụng và hiện có của quý khách.

Điểm tích lũy L-point không có hạn sử dụng và quý khách không được hưởng và không nhận được bất kỳ bồi thường từ LOTTE.vn cho số L-point đã hết hạn hoặc bị hủy bỏ (nếu có).

Chương trình L-POINT tại LOTTE.vn chỉ được sử dụng khi mua sắm trực tuyến trên website WWW.LOTTE.vn bằng laptop hoặc máy tính để bàn, không liên quan đến các cửa hàng cũng như trung tâm mua sắm khác của LOTTE.vn

• L-point tích được làm tròn tới hàng đơn vị: trên 0,5 tính theo hàng đơn vị L-point làm tròn lên thành 1 L-point, và dưới 0.5 L-point làm tròn xuống thành 0 điểm.

VD: Quý khách giao dịch có tỷ lệ tích điểm 0.2%, khi mua hàng có giá trị 160.560VND sẽ được tích 321 L-point; khi mua hàng có giá trị 140.330VND sẽ được tích 281 L-point.

• L-point được sử dụng với tỷ lệ 1 điểm = 1 VND.

• L-point không có giá trị quy đổi ra tiền mặt trong mọi trường hợp

• Số L-point tích lũy được căn cứ vào số tiền thanh toán và loại hình hàng hóa, dịch vụ Quý khách sử dụng, không căn cứ vào hình thức thanh toán.

• Quý khách được sử dụng tối đa toàn bộ L-point hiện có trong tài khoản để thanh toán cho toàn bộ giao dịch tại LOTTE.vn

VD: Quý khách có 50 L-point trong tài khoản, quý khách chỉ được quy đổi tối đa 50 L-point khi thực hiện đơn hàng mới tiếp theo tương đương với 50VND.

Quý khách có thể gọi điện lên tổng đài CSKH: 1900-1907 hoặc gửi thư đến địa chỉ: hotro@LOTTE.vn

LOTTE.vn có thể từ bỏ bất kỳ nghĩa vụ nào đối với quý khách theo các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình L-point mà không làm mất quyền của LOTTE.vn.

LOTTE.vn sẽ không mất bất kỳ quyền nào theo các Điều khoản Chương trình L-point nếu LOTTE.vn chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ hành động nào và vì lý do nào.

Nếu LOTTE.vn có hành động nào khác, LOTTE.vn sẽ không mất bất kỳ quyền theo các điều khoản của Chương trình L-point.

Như đã thông báo cho quý khách, LOTTE.vn có thể, bất cứ lúc nào:

(A) Thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của Chương trình L-point hoặc các Điều khoản Chương trình L-point, bao gồm các loại L-point và chi phí L-point;

(B) Chấm dứt toàn bộ Chương trình L-point;

(C) Sửa đổi toàn bộ Điều kiện và Điều khoản Chương trình L-point hoặc một phần, bao gồm thêm các quy định về các vấn đề trước đó không được giải quyết;

(D) Ngừng hoặc thay thế bất kỳ hình thức L-point với loại hình điểm thưởng tương tự hoặc điểm thưởng của giá trị thấp hơn, bằng hoặc lớn hơn;

(E) Thêm hoặc tăng lệ phí liên quan đến Chương trình L-point;

(F) Chấm dứt sự tham gia của quý khách trong Chương trình L-point vì bất kỳ lý do nào.

Một trong hoặc tất cả hành động nêu trên có thể được thực hiện ngay cả khi ảnh hưởng đến giá trị của L-point đã được khách hàng tích lũy. Nếu Chương trình L-point bị chấm dứt thì LOTTE.vn có quyền hủy bỏ hiệu lực của toàn bộ số L-point mà quý khách tích lũy tại thời điểm chấm dứt.

Tất cả các thông tin về quý khách trong hệ thống của Chương trình L-point sẽ tùy thuộc vào Chính sách bảo mật của LOTTE.vn và thành viên đối tác thực hiện chương trình L-point là LOTTE Member, quý khách có thể tham khảo tại Chính sách bảo mật thông tin cho chương trình L-point tại đây.

Chính sách bảo mật cho chương trình L-Point
CHẤP THUẬN VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thành viên theo đây đồng ý việc LOTTE.vn và Lotte Members thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ ba như sau:

1. Các vấn đề về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân:

A. Mục đích thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân:

 • Quý khách vui lòng thông báo và gửi sản phẩm về LOTTE.vn trong vòng bảy (07) ngày hoặc mười bốn (14) ngày (tính từ ngày nhận sản phẩm đến ngày gửi sản phẩm ghi trên phiếu gửi).
 • Riêng trường hợp sản phẩm có dấu hiệu đã qua sử dụng; thiếu sản phẩm, phụ kiện, quà tặng; hoặc bể vỡ: Quý khách vui lòng thông báo cho LOTTE.vn trong vòng (48) giờ kể từ khi nhận được sản phẩm.

2. Các trường hợp chấp nhận đổi trả sản phẩm:

 • Cung cấp và quản lý cho chương trình khách hàng thường xuyên của LOTTE.vn và LOTTE Members.
  - Tích lũy và sử dụng điểm.
  - Các chương trình áp dụng ưu đãi cho các thành viên như là giảm giá và sử dụng miễn phí.
  - Các chương trình khác được phát triển và cung cấp thêm cho các thành viên.
 • Xác định thành viên và kiểm tra tên tuổi của các thành viên phục vụ cho việc cấp Chương trình khách hàng thường xuyên LOTTE.vn và LOTTE Members.
 • Tiếp thị, khảo sát thị trường, phát triển và nghiên cứu các sản phẩm.
 • Điều tra các tai nạn, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

B. Loại thông tin cá nhân được Thu thập và sử dụng:

 • Họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số CMND hoặc Hộ chiếu.
 • Địa chỉ, số điện thoại nhà riêng, số di động và địa chỉ email (bao gồm cả những thành viên đồng ý và không đồng ý nhận thông tin bằng những địa chỉ này).
 • Nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, và số lượng con và độ tuổi các con (Nếu có).

C. Thời hạn Lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân trên sẽ được lưu giữ và sử dụng cho những mục đích nêu trên kể từ ngày thành viên chấp thuận việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của LOTTE.vn và LOTTE Members cho đến ngày thành viên bị hủy hoặc rút tư cách thành viên khỏi Chương trình khách hàng thường xuyên LOTTE.vn và LOTTE Members. Sau khi thành viên xin rút hoặc bị hủy tư cách thành viên Chương trình khách hàng thường xuyên LOTTE.vn và LOTTE Members sẽ chỉ lưu trữ/sử dụng thông tin cá nhân thành viên trong phạm vi cần thiết phục vụ cho việc điều tra tai nạn, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, v.v… liên quan đến các mục đích sử dụng nêu trên.

2. Các vấn đề về tiết lộ thông tin cá nhân

A. Người tiếp nhận

 • Công ty TNHH Lotte Members Việt Nam và Công Ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử LOTTE Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
 • Các công ty liên kết với công ty Lotte Members Việt Nam và Công Ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử LOTTE Việt
 • Các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin cá nhân.

B. Các mục đích sử dụng của người tiếp nhận

 • Các công ty liên kết ¬với công ty LOTTE.vn và LOTTE Members: tối ưu hóa chương trình khách hàng thường xuyên LOTTE.vn và LOTTE Members, triển khai tiếp thị hướng đến khách hàng nhờ hiệu quả của chương trình khách hàng thường xuyên LOTTE.vn và LOTTE Members, cung cấp chương trình áp dụng ưu đãi cho các thành viên, khuyến mại và giảm giá cho các mặt hàng và dịch vụ khác nhau, thống kê khách hàng và sử dụng các thông tin chi tiết liên quan đến giao dịch (như chi tiết về hàng hóa dịch/dịch vụ được mua) để tiến hành các hoạt động tiếp thị tùy theo tùng khách hàng
 • Nhà cung cấp dịch vụ xử lí thông tin cá nhân: thực hiện các dịch vụ cần thiết để cung cấp và quản lý chương trình khách hàng thường xuyên LOTTE.vn và LOTTE Members.

C. Loại thông tin cá nhân được cung cấp

 • Thông tin mà đã có chấp thuận cho thu nhập/ sử dụng

D. Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin bởi người tiếp cận

 • Thông tin cá nhân sẽ được lưu giữ và sử dụng cho các mục đích nêu trên kể từ ngày thông tin được cung cấp cho đến ngày thành viên rút hoặc bị hủy tư cách thành viên Chương trình khách hàng thường xuyên LOTTE.vn và LOTTE Members. Sau khi thành viên rút hoặc bị hủy tư cách thành viên Chương trình khách hàng thường xuyên LOTTE.vn và LOTTE Members, LOTTE.vn và LOTTE Members sẽ lưu giữ hoặc sử dụng thông tin cá nhân thành viên chỉ trong phạm vi cần thiết phục vụ cho việc điều tra tai nạn, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luậ, v.v.. liên quan đến các mục đích sử dụng trên.
Top